Raport o transakcjach z podmiotem powiązanym

Trennlinie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

02.02.2023 - Wypłata odsetek z obligacji serii EB za XXII okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

26.01.2023 - Raport o transakcjach z podmiotem powiązanym ...więcej

 
PCC. synergies at work