Raport roczny skonsolidowany za 2022

Trennlinie

Raport roczny jednostkowy za 2022

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

11.04.2023 - Wypłata odsetek z obligacji serii EC za XXII okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

20.03.2023 - Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku ...więcej

 
PCC. synergies at work