Mocny początek roku dla Grupy PCC Rokita

Trennlinie

Spółki Grupy PCC dzięki inwestycji zwiększą zdolności produkcyjne. Stawiają na zrównoważony rozwój.

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

11.10.2022 - Wypłata odsetek z obligacji serii EC za XX okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

26.09.2022 - Transakcje na akcjach ...więcej

 
PCC. synergies at work