Raport kwartalny za I kwartał 2023

Trennlinie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

20.06.2023 - Wypłata odsetek z obligacji serii ED za XXII okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

16.05.2023 - Raport kwartalny za I kwartał 2023 ...więcej

 
PCC. synergies at work