EBI zapewnia większe wsparcie dla PCC Rokita

Trennlinie

Modernizacja automyjni cystern na finiszu

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

07.12.2021 - Wypłata odsetek z obligacji serii EA za XVIII okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

02.12.2021 - Decyzja o realizacji inwestycji w Brzegu Dolnym ...więcej

 
PCC. synergies at work