Struktura akcjonariatu
 

Struktura akcjonariatu

 
 

Struktura akcjonariatu PCC Rokita SA

 
  
Akcjonariusz seria liczba akcji
udział w kapitale liczba głosów
udział w głosach
PCC Chemicals GmbH A1-A5 9 926 651 50,00% 19 853 302 66,67%
  A1 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  A2 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  A3 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  A4 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  A5 1 985 331 10,00% 3 970 662 13,33%
PCC Chemicals GmbH B, C 6 782 897 34,17% 6 782 897 22,78%
PCC Chemicals GmbH razem   16 709 548 84,17% 26 636 199 89,45%
pozostali B, C 3 143 752 15,83% 3 143 752 10,55%
Razem   19 853 300 100% 29 779 951 100%

 Struktura akcjonariatu PCC Rokita na 21 grudnia 2020 roku
 

Struktura kapitału akcyjnego PCC Rokita SA

 
Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,0 zł każda.
 
 
Liczba akcji [szt.]
Wartość nominalna [PLN]
akcje serii A1
1 985 330
1 985 330
akcje serii A2
1 985 330
1 985 330
akcje serii A3
1 985 330
1 985 330
akcje serii A4
1 985 330
1 985 330
akcje serii A5
1 985 331
1 985 331
akcje serii B
8 338 385
8 338 385
akcje serii C 1 588 264 1 588 264
Razem
19 853 300
19 853 300
 
 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work