Informacja o zawarciu umowy na dostawę surowca
 

Informacja o zawarciu umowy na dostawę surowca

Raport bieżący nr 26/2021 z dnia 11.10.2021 22:05

 
 

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, "PCC Rokita") informuje, iż w dniu 11 października 2021 r. powziął informację od spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC EXOL”) o zawarciu przez PCC EXOL w dniu 11 października 2021 r. umowy dostawy i odbioru tlenku etylenu („Umowa dostawy”) z firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen”).

Umowa dostawy przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości dotychczas kupowanych od PKN ORLEN. W pierwszym roku dostaw wolumen wyniesie 37.000 ton, docelowo 120.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku. Umowa dostawy przewiduje określone mechanizmy umożliwiające stronom modyfikacje (zwiększenia bądź zmniejszenia) faktycznie dostarczanej w danym roku ilości tlenku etylenu. Ponadto część wolumenu będzie odsprzedawana jak dotychczas do PCC Rokita.

Umowa dostawy wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą PCC EXOL zgód na realizację określonych inwestycji.

Dla działalności PCC Rokita istotne są długoterminowe i systematyczne dostawy kluczowego surowca w postaci tlenku etylenu. Zawarcie oraz wejście w życie Umowy dostawy jest warunkiem wejścia w życie umowy regulującej zakup tlenku etylenu przez PCC Rokita od PCC EXOL z dnia 11 października 2021 r. (raport nr 25/2021 z dnia 11 października 2021 r.). Mając na uwadze powyższe Zarząd uznał, że informacja o zawarciu Umowy dostawy spełnia kryteria informacji poufnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work