Informacje finansowe
 

Informacje finansowe

 
 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)
 

Grupa Kapitałowa PCC Rokita

 
Za rok zakończony
2021
Przychody netto ze sprzedaży
2 203 306 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
482 873 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
466 821 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
417 322 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
529 937 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(148 398) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(235 956) 
Przepływy pieniężne netto razem
145 583 
Stan na

31.12.2021

Aktywa razem
2 359 102 
Aktywa trwałe
1 561 507 
Aktywa obrotowe
797 595 
Kapitał własny
1 130 419 
Kapitał zakładowy
19 853 
Liczba akcji
19 853 300 
Za rok zakończony
2020
Przychody netto ze sprzedaży
1 475 850 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
179 672 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
152 981 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
117 405 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
365 574 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(150 893) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(103 772) 
Przepływy pieniężne netto razem
110 909 
Stan na

31.12.2020

Aktywa razem
2 060 785 
Aktywa trwałe
1 584 053 
Aktywa obrotowe
476 732 
Kapitał własny
786 747 
Kapitał zakładowy
19 853 
Liczba akcji
19 853 300 
Za rok zakończony
2019
Przychody netto ze sprzedaży
1 491 911 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
173 630 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
136 315 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
93 293 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
310 064 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(237 905) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(63 738) 
Przepływy pieniężne netto razem
8 421 
Stan na

31.12.2019

Aktywa razem
1 963 357 
Aktywa trwałe
1 582 054 
Aktywa obrotowe
381 303 
Kapitał własny 
736 744 
Kapitał zakładowy
19 853 
Liczba akcji
19 853 300 
Za rok zakończony
2018
Przychody netto ze sprzedaży
1 489 803
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
263 110
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
234 117
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
226 788
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
286 874
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(251 034)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(42 989)
Przepływy pieniężne netto razem
(7 149)
Stan na
31.12.2018
Aktywa razem
1 786 657
Aktywa trwałe
1 411 877
Aktywa obrotowe
374 780
Kapitał własny
808 005
Kapitał zakładowy
19 853
Liczba akcji
19 853 300
Za rok zakończony
2017
Przychody netto ze sprzedaży
1 285 892 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
201 143 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
184 054 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
182 362 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
204 101 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(141 983) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(99 065) 
Przepływy pieniężne netto razem
(36 947) 
Stan na
31.12.2017
Aktywa razem
1 576 670 
Aktywa trwałe
1 226 947 
Aktywa obrotowe
349 723 
Kapitał własny
746 665 
Kapitał zakładowy
19 853 
Liczba akcji
19 853 300 
Za rok zakończony
2016
Przychody netto ze sprzedaży
1 107 194
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
234 296
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
222 726
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
202 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
262 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(167 143)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(77 476)
Przepływy pieniężne netto razem
18 257
Stan na
31.12.2016
Aktywa razem
1 441 885
Aktywa trwałe
1 085 328
Aktywa obrotowe
356 557
Kapitał własny
715 388
Kapitał zakładowy
19 853
Liczba akcji
19 853 300
Za rok zakończony
2015
Przychody netto ze sprzedaży
1 048 749
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
101 294
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
91 277
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
84 760
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
149 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(130 777)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(57 232)
Przepływy pieniężne netto razem
(38 830)
Stan na
31.12.2015
Aktywa razem
1 268 795
Aktywa trwałe
1 001 632
Aktywa obrotowe
267 163
Kapitał własny
601 858
Kapitał zakładowy
19 853
Liczba akcji
19 853 300

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work