Aktualności
 

AUREA PRIMA dla PCC Rokita SA

 
 

Wrocław, październik 2011

Z okazji 100-lecia Urzędu Dozoru Technicznego w Operze Wrocławskiej została zorganizowana uroczysta gala. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa. Podczas trwania uroczystości zostało wyróżnionych kilku najważniejszych partnerów Urzędu Dozoru Technicznego z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Jedną z nagrodzonych firm była PCC Rokita SA, która otrzymała dyplom oraz statuetkę AUREA PRIMA w uznaniu wieloletniej współpracy oraz za czynny udział w procesie doskonalenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego, a w szczególności:
·         propagowaniu idei bezpiecznej eksploatacji urządzeń,
·         utrzymywaniu wysokiego poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa technicznego,
·         minimalizowaniu ryzyk związanych z eksploatacją urządzeń technicznych.
Nagrodę w imieniu Zarządu PCC Rokita SA odebrał pan Piotr Grobelny – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji, który podczas przemówienia podziękował UDT za wieloletnią współpracę oraz za zapewnienie ciągłości funkcjonowania instalacji przemysłowych.
W tym miejscu warto nadmienić, iż pan Piotr Grobelny został również wyróżniony, otrzymując odznakę „ZASŁUŻONY DLA DOZORU TECHNICZNEGO”, którą - jak sam twierdzi – odebrał w imieniu wszystkich osób z Grupy PCC Rokita  współpracujących z Urzędem Dozoru Technicznego.

 

  

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work