Aktualności
 

Debiut obligacji PCC Rokita serii AA

 
 

Brzeg Dolny, październik 2012

Obligacje na okaziciela serii AA wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji zostaną w dniu 25 października 2012r. wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Obligacje zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00027” i nazwą skróconą "PCR1014".   

Więcej informacji znajdą Państwo w Raporcie bieżącym nr 20/2012
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work