Aktualności
 

IPO PCC Rokita: cena emisyjna wyniesie 33 zł

 
 

Brzeg Dolny, czerwiec 2014

Cena emisyjna akcji PCC Rokita w pierwszej ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł. Zapisy w Transzy Indywidualnej rozpoczynają się w czwartek 5 czerwca i potrwają do poniedziałku 9 czerwca br. Zapisy można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet.

Dzisiaj o 15.00 zakończył się proces book-building. – Cena emisyjna, 33 zł za akcję, została ustalona w oparciu o rozmowy jakie przeprowadziliśmy z inwestorami w ciągu ostatnich dni. Odpowiada ona naszym zdaniem oczekiwaniom rynku – mówi Wiceprezes Zarządu PCC Rokita, Rafał Zdon.

– PCC Rokita to dobra i przejrzysta spółka, która w ostatnich latach wielkim wysiłkiem właściciela, zarządu i pracowników przekształciła się w nowoczesną Grupę skupioną na budowaniu wartości poprzez oferowanie gotowych rozwiązań dla szerokiej grupy odbiorców. Grupa generuje wysokie, powtarzalne przepływy z działalności operacyjnej, które umożliwiają przeznaczanie 100% wypracowywanego zysku na dywidendę, a plany rozwoju zakładają znaczącą poprawę wyników w ciągu dwóch lat. Dodatkowo stopa dywidendy na poziomie ponad 9% będzie stawiać spółkę w Grupie podmiotów najhojniej wynagradzających akcjonariuszy
– mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. Spółka z nowej emisji akcji serii C chce pozyskać łącznie do 52,4 mln zł.

W ofercie publicznej PCC Rokita dla inwestorów dostępne jest 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane) oraz 1.588.264 akcji serii C w ramach nowej emisji. Z oferowanych łącznie 2.977.995 akcji 446.699, czyli 15% jest oferowanych w Transzy Indywidualnej. Pozostałe akcje są oferowane w Transzy Instytucjonalnej. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 10-11 czerwca br., natomiast przydział akcji nastąpi 16 czerwca br.
 

O spółce
PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, które wykorzystywane są we wszystkich gałęziach gospodarki – m.in. meblarskiej, budowlanej, chemicznej i energetycznej. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku polioli i alkali oraz jest znaczącym dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:
• poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych;
• alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;
• produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.
Spółka prowadzi działalność w ramach strategicznych jednostek organizacyjnych business units, w tym w trzech kompleksach produkcyjno-handlowych.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 21 spółek. Obecnie jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 75 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie będzie Prospekt Emisyjny PCC Rokita SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i następnie opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl oraz Oferującego www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów.  Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work