Aktualności
 

Podsumowanie XII edycji akcji "Drzewko za butelkę"

 
 

Brzeg Dolny, maj 2014

Uroczyste zakończenie „wielkiego zbierania” butelek PET odbyło się 22 maja Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury.

W tym roku, po raz dziewiąty już, szkoły i przedszkola z Brzegu Dolnego i okolic konkurowały o nagrody w finale XII edycji akcji „Drzewko za butelkę”. Ponad 1.300 dzieci z 10 placówek, biorących udział w akcji, zebrało łącznie 244.438 sztuk butelek PET.

Również w tym roku organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody i upominki dla najlepszych zbieraczy oraz placówek. Jak mówi regulamin, o nagrodach decydowała nie tylko największa liczba zebranych butelek, ale również efektywność zbiórki tj. liczba zebranych butelek przypadająca na jedno dziecko, która w tym roku wyniosła 181 butelek na jednego zbieracza. W tym roku największą liczbę butelek zebrała Ewelina Karaban ze Szkoły Podstawowej w Godzięcinie – 18.895 butelek PET.

Honorowym patronem XII edycji akcji Drzewko za butelkę jest Ministerstwo Ochrony Środowiska, nagrody w postaci wycieczek dla najlepszych klas ze szkoły wiejskiej i miejskiej ufundował Burmistrz Brzegu Dolnego, natomiast sadzonki drzew dostarczyło Biuro Nasiennictwa Leśnego i Dyrekcji Lasów za pośrednictwem Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Dodatkowo 80 krzewów i 24 pelargonie zakupiła PCC Rokita. Wszystkie sadzonki zostały posadzone na terenie Gminy.

Akcja ta ma przede wszystkim na celu rozwijanie edukacji ekologicznej wśród najmłodszych poprzez kształtowanie zdolności segregacji odpadów oraz promowanie wiedzy związanej z wykorzystywaniem surowców wtórnych. Aktywizuje również dzieci społecznie, wzbudza poczucie dbałości i troski o środowisko naturalne i własne, najbliższe otoczenie. Nad prawidłowym przebiegiem tej ekologicznej edukacji sprawują pieczę lokalne firmy PCC Rokita S.A. oraz PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work