Aktualności
 

Zapraszamy do przetargu

 
 

Brzeg Dolny, styczeń 2013

Zapraszamy do uczestnictwa w przetargu na:
 
Wykonanie projektu, dostawę, budowę oraz rozruch i przekazanie do eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy ok. 35 MWe na terenie zakładów chemicznych PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym oraz świadczenie usługi serwisowej dla turbozespołu gazowego.
 
Postępowanie nie podlega Prawu zamówień publicznych.
 
Kluczowe terminy:
  • składanie wniosku o dopuszczenie do udziału w pierwszym etapie przetargu, tj. w prekwalifikacji potencjalnych Oferentów (wraz z wymaganymi dokumentami) - do dnia 21.01.2013 r.;
  • udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - najpóźniej do dnia 30.01.2013 r. (po pozytywnej ocenie spełnienia warunków udziału w drugim etapie przetargu);
  • składanie ofert - do dnia 30.04.2013 r., do godz. 12:00.
 
Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia dostępną na stronie internetowej https://zakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_ action=noticeDetails&noticeIdentity=1859&expired=0
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work