Aktualności
 

Zmiany organizacyjne w Grupie PCC

 
 

Brzeg Dolny, sierpień 2011

Zarząd PCC Rokita SA informuje:

  • o planowanym wydzieleniu kompleksu Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) z PCC Rokita SA i wniesieniu go aportem do spółki zależnej PCC Exol SA. Obie te jednostki są ze sobą ściśle powiązane biznesowo. Kompleks Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) jest bezpośrednim odbiorcą produkowanych przez spółkę PCC Exol SA etoksylatów, z których powstają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty), niezbędne do produkcji środków czystości. Połączenie tych segmentów biznesowych w dedykowanej do tego celu spółce pozwoli wykorzystać efekty synergii w obszarze zarządzania, finansowania rozwoju i kontroli nad strukturą kosztów produkcji. Do formalnego wydzielenia kompleksu dojdzie w momencie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału w PCC Exol SA,
  • o sprzedaży spółki Kosmet-Rokita na rzecz PCC Consumer Products Sp. z o. o. - spółki zależnej od PCC SE. Podstawową działalnością Kosmet-Rokita Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż szerokiej gamy płynnych środków czystości (środki myjąco-czyszczące, produkty do prania, kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała, kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne do samochodów). Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów pod markami własnymi dużych sieci handlowych (private labels) i konfekcjonowaniu produktów na zamówienie. Spółka Kosmet Rokita, jako jedyna w grupie kapitałowej PCC Rokita, wytwarzała i dystrybuowała produkty przeznaczone dla klienta detalicznego. Ten model biznesowy odbiegał znacznie od modelu stosowanego w pozostałych spółkach grupy, skoncentrowanych na wytwarzaniu surowców dla zewnętrznych producentów towarów detalicznych, co stanowiło podstawę podjęcia niniejszej decyzji.

W tym miejscu, Zarząd PCC Rokita SA informuje Państwa, iż wydzielenie Kompleksu KA do odrębnej spółki, jak również sprzedaż Kosmet-Rokita Sp. z o.o. są typowo biznesowymi decyzjami, i nie przewiduje się aby miały one wpływ na poziom zatrudnienia w Grupie Kapitałowej.

Informacje dotyczące zmian zostały opublikowane w: raportach bieżących nr 08/2011 z dnia 03.08.2011 oraz 09/2011 z dnia 03.08.2011 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work