Podstawowe wskaźniki finansowe
 

Podstawowe wskaźniki finansowe

 
 

 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2018
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 15,2%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2018
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,9

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2018
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,8%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2018
wynik finansowy netto/aktywa ogółem12,7 %

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2017
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 14,2%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2017
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,0

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2017
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2017
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 11,6%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2016
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 18,3%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2016
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,2

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2016
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 50,4%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2016
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 14,0%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2015
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 8,1%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2015
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,1

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2015
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2015
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 6,7%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2014
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 6,5%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2014
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,2

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2014
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,7%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2014
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 5,7%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2013
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 5,3%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2013
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,3

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2013
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 48,8%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2013
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 5,6%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2012
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 25,2%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2012
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,1

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2012
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 46,8%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2012
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 27,1%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2011
zysk netto/przychody ze sprzedaży 4,4%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2011
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,0

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2011
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 74,3%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2011
zysk netto/aktywa ogółem 4,4%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2010
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,9%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2010
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,9

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2010
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 72,4%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2010
zysk netto/aktywa ogółem 1,6%

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2009
zysk netto/przychody ze sprzedaży 4,7%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2009
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,5

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2009
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 66,6%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2009
zysk netto/aktywa ogółem 4,3%
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work