Pozytywna ocena Zarządu
 

Pozytywna ocena Zarządu

Raport bieżący nr 58/2017 z dnia 19.12.2017 19:52

 
 

 Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 31.01.2017 r. informuje o ustaleniach w sprawie potencjalnego zakupu przez Spółkę kolejnych 25% udziałów w spółce IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Polyol”), w której to PCC Rokita obecnie posiada już 25% udziałów (dalej: "Inwestycja").

Zarząd na podstawie obecnie posiadanych informacji o IRPC Polyol, pozytywnie ocenia podjęcie kroków zmierzających do potencjalnego zakupu przez PCC Rokita od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku, 25% udziałów w IRPC Polyol.

Do podjęcia finalnej decyzji o zakupie kolejnych udziałów kluczowym jest ostateczne potwierdzenie warunków koniecznych do zawarcia transakcji oraz uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki.

O podjęciu dalszych istotnych kroków w kwestii Inwestycji Spółka będzie informować na bieżąco w kolejnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work