2015
 

2015

 
 
11-20 z 31 1 2 3 4
 
 
Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 25.06.2015

Przydział obligacji serii CARaport bieżący nr 20/2015 z dnia 24.06.2015

Wybór biegłego rewidentaRaport bieżący nr 19/2015 z dnia 12.06.2015

Emisja obligacji serii CA z III Programu Emisji ObligacjiRaport bieżący nr 18/2015 z dnia 11.06.2015

Termin publikacji prospektu emisyjnegoRaport bieżący nr 17/2015 z dnia 11.06.2015

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNFRaport bieżący nr 16/2015 z dnia 30.05.2015

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii ABRaport bieżący nr 15/2015 z dnia 26.05.2015

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i C PCC Rokita SA w związku ze zmianą rynku notowańRaport bieżący nr 14/2015 z dnia 26.05.2015

Dopuszczenie do obrotu akcji serii B i C w związku ze zmianą rynku notowańRaport bieżący nr 13/2015 z dnia 04.05.2015

Udzielenie poręczeńRaport bieżący nr 12/2015 z dnia 24.04.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 24 kwietnia 2015 r. 
 
11-20 z 31 1 2 3 4
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work