Relacje inwestorskie

Modernizacja automyjni cystern na finiszu

Trennlinie

Program Stypendialny Grupy PCC

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

22.07.2020 - Wypłata odsetek z obligacji serii GA za III okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

03.07.2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA ...więcej

 
PCC. synergies at work