Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2022 r.
 

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 19.04.2022 20:47

 
 

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 19 kwietnia 2022 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść uchwał podjętych 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work