Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 grudnia 2017 r.
 

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 grudnia 2017 r.

Raport bieżący nr 56/2017 z dnia 19.12.2017 18:26

 
 

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 19 grudnia 2017 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Treść uchwał

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work