Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 19.04.2022 r.
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 19.04.2022 r.

Raport bieżący nr 14/2022 z dnia 19.04.2022 20:56

 
 

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”, „PCC Rokita S.A.”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 19 kwietnia 2022 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

 

- PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 16 709 548 akcjami i 26 636 199 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 9 926 651 akcjami imiennymi i 19 853 302 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 6 782 897 akcjami na okaziciela i 6 782 897 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 95,32% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 89,45% w ogólnej liczbie głosów.

 

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Rokita S.A. wynosi 19 853 300. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 29 779 951.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work