Wypowiedzenie umowy na dostawę węgla
 

Wypowiedzenie umowy na dostawę węgla

Raport bieżący nr 61/2017 z dnia 28.12.2017 11:47

 
 

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie podpisania umowy na dostawę węgla (dalej: "Umowa"), informuje o wypowiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Umowy, zgodnie z zapisami tej Umowy dotyczącymi wypowiedzenia, tj. z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym przypadającym na koniec roku 2019.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work