Zarząd
 

Zarząd

 

Zarząd Firmy

 

Wiesław Klimkowski

Prezes Zarządu PCC Rokita SA

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Zarządzanie, Administracja Publiczna. Związany z PCC Rokita SA od 1999 roku, gdzie rozpoczynał swoją karierę zawodową na stanowisku Kierownika Projektu. W 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej. Od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2010 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu spółki PCC Rokita SA. Wiesław Klimkowski jest również Prezesem Zarządu w PCC PU Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in.: PCC EXOL S.A, Ekologistyka Sp. z o.o., PCC Apakor Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o., CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Packaging Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., Elpis Sp. z o.o., PCC IT S.A., PCC Consumer Products S.A, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 

 

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA

Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość; Maastricht School of Management, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu - National Louis University (MBA, Industrial Policy & Corporate Strategy). Związany z PCC Rokita SA od 2008 roku, początkowo na stanowisku Dyrektora Finansowego. W 2010 roku objął dodatkowo funkcję Członka Zarządu. W październiku 2010 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. We wcześniejszych latach pracował między innymi na stanowiskach: Zastępca Dyrektora Finansowego ZPT w Warszawie SA w Bunge Group Ltd; Dyrektor Finansowy oraz Członek Komitetu Dyrekcyjnego w ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Bongrain Soparind Group; Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w Jaroma SA. Rafał Zdon jest również Wiceprezesem Zarządu w PCC EXOL S.A., Członkiem Zarządu w PCC PU Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in: CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., PCC Packaging Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., Elpis Sp. z o.o. czy PCC Chemax Inc. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work